สินเชื่อ ธ.ก.ส

รายได้ของผู้กู้
ไม่กำหนดรายได้
ร้อยละ 4 ต่อปี
ร้อยละ
12-18 เดือน
ระยะเวลาการกู้
ตรวจสอบสินเชื่อ ธ.ก.ส และสมัครสินเชื่อธกส 2567

สินเชื่อ ธ.ก.ส. สำหรับลูกค้าบุคคลมีอะไรบ้าง? 

 

ในปี 2567 นี้ ลูกค้าหลายคนถามมาว่าสินเชื่อ ธ.ก.ส. สำหรับรายบุคคลหรือสินเชื่อ ธกส. 2567 มีอะไรบ้าง ในปัจจุบันสินเชื่อ ธ.ก.ส. สำหรับบุคคลประกอบด้วย สินเชื่อรถจักรยานยนต์เพื่อสร้างรายได้, โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว, โครงการสินเชื่อเพื่อปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตรสู่ความยั่งยืน, สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์, โครงการสินเชื่อเพื่อสวัสดิการพนักงาน ลูกค้า SME เกษตร, สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่, สินเชื่อเงินด่วน A-CASH, และสินเชื่อเพื่อผู้ใช้บริการเงินฝาก กับ ธกส ต้องบอกก่อนว่าสินเชื่อ ธ.ก.ส. หรือเงินกู้ ธ ก ส ที่กล่าวมานี้ส่วนใหญ่จะเป็นไปเพื่อเกษตรกรเป็นหลัก เพราะ ธกส เป็นธนาคารที่เน้นไปที่กลุ่มเกษตรกรหรือผู้ที่ทำอาชีพเกี่ยวกับการเกษตร นอกจากนี้ในช่วงปี 2024 ธนาคารยังได้ออกสินเชื่อธกส 2566 โควิดที่ช่วยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ถึง 10000 บาท อีกด้วย 

 

สินเชื่อ ธ.ก.ส. สำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ 

สุดยอดตำราทางธุรกิจหลายเล่มกล่าวไว้ว่า เคล็ดลับในการประสบความสำเร็จทางธุรกิจ คือความหลงใหลต่อสิ่งที่เราทำอยู่และความเข้าใจอันลึกซึ้งต่อธุรกิจนั้น ๆ อาชีพเกษตรกรก็เช่นกัน หากเรามีความรักและเข้าใจในเรื่องการเกษตร ไม่แน่ว่าเราอาจประสบความสำเร็จก็เป็นได้ สินเชื่อ ธ.ก.ส. สานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ เปิดโอกาสให้ผู้ที่เป็นเกษตรกรได้ลงทะเบียนธกส หรือกู้เงิน ธ.ก.ส เพื่อนำไปลงทุนต่อยอดในอาชีพเกษตรกรรมที่เอานวัตกรรมใหม่ ๆ มาพัฒนาต่อยอดในอาชีพ ทั้งนี้ เงินกู้ ธ ก ส ดังกล่าวมีวงเงินสูงสุดไม่เกินรายละ 1,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 7 ต่อปี (ร้อยละ 0.59 ต่อเดือน) อย่างไรก็ตาม ธนาคารจะปล่อยเงินกู้ดังกล่าว ก็ต่อเมื่อลูกค้ามีสินทรัพย์หรือคนคอยค้ำประกัน สำหรับใครที่ต้องการเงินทุนไปต่อยอดธุรกิจเกษตรกรรม ก็สามารถลงทะเบียนธกส หรือกู้สินเชื่อ ธ.ก.ส. นี้ได้ เมื่อทำการสมัครเรียบร้อยก็รอทางธกสตรวจสิบสิทธิ์ได้เลย

 

สินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย ต้องสินเชื่อ ธ.ก.ส. 

เป็นที่ทราบกันดีว่าสินเชื่อ ธ.ก.ส. หรือเงินกู้ ธ ก ส เน้นกลุ่มลูกค้าที่ประกอบอาชีพเกษตรกรหรือเกี่ยวกับเกษตรกรรมเป็นหลัก แต่สินเชื่อ ธ.ก.ส. ก็ยังเปิดโอกาสให้คนที่ไม่ได้เป็นเกษตรกรสามารถกู้เงิน ธ.ก.ส ได้ สินเชื่อดังกล่าวคือ สินเชื่อธุรกิจรายย่อย โดยคุณสมบัติหลัก ๆ ของผู้กู้ยืม ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป มีความรู้ความสามารถที่กู้ยืมได้ และเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ในส่วนของวงเงินกู้นั้น ธนาคารจะพิจารณาจากรายได้ ค่าใช้จ่าย ความสามารถในการชำระหนี้ และหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อ ธ.ก.ส. ชนิดนี้จะขึ้นอยู่กับธนาคาร ในการประเมินความเสี่ยงของผู้กู้ยืมแต่ละราย ซึ่งจะแตกต่างกันออกไป 

สำหรับหลักประกันนั้น สามารถใช้บุคคล สินทรัพย์ หรือเงินฝากค้ำประกันได้ ซึ่งเงินกู้ ธ ก ส นี้จะมกาน้อยก็ขึ้นอยู่กับประเภทหลักประกันด้วยเช่นกัน และเอกสารที่ต้องเตรียมมาในการลงทะเบียนธกส ประกอบด้วย 

  1. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
  2. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
  3. สำเนาเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินที่วางเป็นหลักประกัน (ถ้ามี)
  4. หลังฐานการจ่ายชำระภาษี (ถ้ามี)
  5. บัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

 

เพียงมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีเอกสารตามนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย ก็สามารถลงทะเบียนธกส หรือกู้สินเชื่อ ธ.ก.ส. ดังกล่าวได้ง่าย ๆ เลย

ช่องทางแหล่งเงินกู้ด่วนที่นี่!

รายได้ของผู้กู้
ไม่กำหนดรายได้ (แต่ต้องเป็นผุ้ใช้บริการทรูรายเดือน)
ไม่เกินร้อยละ 24 ต่อปี
ร้อยละ
สูงสุด 3 เดือน
ระยะเวลาการกู้
ยืมเงินทรูวอลเลทออนไลน์
รายได้ของผู้กู้
มีรายได้ 30000 บาท
ร้อยละ 20-22 ต่อปี
ร้อยละ
12-36 เดือน
ระยะเวลาการกู้
เงินฉุกเฉินกรุงไทยรับวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ประจำ