เงินกู้ฉุกเฉินออมสิน

รายได้ของผู้กู้
มีรายได้ 30000 บาท
ร้อยละ 0.1 ต่อเดือน
ร้อยละ
สูงสุด 24 เดือน
ระยะเวลาการกู้
เงินกู้ฉุกเฉินออมสินรับเงินสดทันที 10000 บาทพร้อมโอนเข้าบัญชี

ออมสินใจดีขยายเวลาลงทะเบียน เงินกู้ฉุกเฉินออมสิน ถึงมิถุนายน 2567 นี้

 

อย่างที่เราทราบกันดีว่าตั้งแต่ต้นปี 2567 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า covid-19 ในระลอกใหม่ ซึ่งรัฐบาลได้มีความเป็นห่วงเป็นใยกับสถานการณ์ดังกล่าว กระทรวงการคลังจึงได้ออกมาตรการทางการเงินเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยธนาคารพาณิชย์ต่างๆก็มีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ลูกค้ารวมถึงธนาคารออมสินด้วยเช่นกัน

 

2 สินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉินออมสิน สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก covid-19 

 

สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ทางออมสินเองก็มีมาตรการการช่วยเหลือด้านการเงินโดยมีการออกผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉินออมสินออกมา 2 แบบคือ 

 

 • สินเชื่อก็เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ/ผู้มีรายได้ประจำ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 

 

เป็นสินเชื่อกู้ออมสินฉุกเฉินที่ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ทำอาชีพอิสระ และผู้ที่มีรายประจำที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 โดยมีวงเงินกู้ออมสิน 10000 บาท ดอกเบี้ย 0.10 %ต่อเดือน สำหรับผู้ทำอาชีพอิสระ ระวังเงินกู้ออมสิน 50,000 บาทดอกเบี้ย 0.25 %ต่อเดือนสำหรับผู้ที่ทำอาชีพอิสระ 

 

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉินออมสินตัวนี้ คือ

 

 • จะต้องมีสัญชาติไทยและอายุครบ 20 ปีขึ้นไป
 • มีที่อยู่อาศัยที่สามารถติดต่อได้ 
 • สำหรับอาชีพอิสระไม่จำเป็นต้องมีหลักประกันในการกู้ 
 • สำหรับอาชีพอิสระมีระยะเวลาให้กู้เงินไม่เกิน 2 ปีโดยต่อชำระหนี้ใน 6 เดือนแรก 
 • สำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำมีระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 3 ปีหรือ 36 งวด 
 • อาชีพอิสระจะต้องไม่ใช่อาชีพเกษตรกร 

 

 • สินเชื่อเติมพลังรากฐาน (สร้างงานรายเดี่ยว)

 

  คุณสินเชื่อกู้ออมสินฉุกเฉินที่ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้มีรายได้ประจำโดยมีจุดเด่นที่การเป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องใช้หลักประกันเงินกู้และปลอดสำหรับเงินต้นและดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรกโดยสามารถกู้เงินเพื่อการดำรงชีพเพื่อลงทุนหรือเพื่อหมุนเวียนในกิจการก็ได้ โดยสินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉินออมสินเติมพลังรากฐานมีวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทและมีระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 3 ปีโดยมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.25 %ต่อเดือน 

 

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉินออมสินตัวนี้ คือ

 

 • เป็นลูกค้าของธนาคารออมสิน ปิดบัญชีมาแล้วไม่เกิน 3 ปี 
 • เป็นผู้ประกอบการรายย่อยหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระเช่น ค้าขายหรืออาชีพด้านบริการ
 • มีอายุ 20 ปีขึ้นไป และรวมอายุผู้กู้กับเวลาที่ต้องชำระเงินต้องไม่เกิน 70 ปี 
 • เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 
 • มีที่อยู่อาศัยที่สามารถติดต่อได้ 
 • ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสินและไม่เป็นผู้ที่ได้รับรายได้แตกต่างจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

 

ออมสินใจดีขยายเวลาเชื่อเงินกู้ฉุกเฉินออมสินสมัครได้ถึง 30 มิถุนายน 2024

 

สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะลงทะเบียนสินเชื่อทั้ง 2 ตัวนี้ ทางออมสินใจดีเปิดขยายเวลาให้สมัครสินเชื่อได้ตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2567 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 โดยสามารถเข้าทำรายการได้ที่แอปพลิเคชั่นออมสินออนไลน์ของธนาคารออมสิน MyMo โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

 

นอกจากนั้นผู้ที่เคยกู้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า เมื่อปี 2567 สามารถกู้ออมสินฉุกเฉินได้อีกซึ่งการพิจารณาวงเงินสินเชื่อจะขึ้นอยู่กับเครดิตและประวัติการชำระเงินที่ผ่านมานั่นเอง

 

ต้องการเงินด่วนฉุกเฉินวันนี้ มีวิธีอย่างไร

 

สำหรับใครที่อยากลงทะเบียนเงินกู้ฉุกเฉินออมสินผ่านทางแอพพลิเคชั่นออมสินออนไลน์สามารถทำได้ โดยมีวิธีการดังนี้

 

 • ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Mymo ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android
 • เข้าไปที่เมนู “สมัครสินเชื่อ” และเลือกสินค้าที่ต้องการ 
 • อ่านรายละเอียดของโครงการและกรอกข้อมูลส่วนตัว 
 • ระบุวงเงินที่ต้องการขอกู้ 
 • อ่านสัญญาและยอมรับเงื่อนไข
 • รับรหัส OTP ที่ส่งมาที่โทรศัพท์มือถือ
 • รอตรวจสอบผลอนุมัติสินเชื่อ
 • เพื่ออนุมัติภาพแล้วให้ดำเนินการทำสัญญาภายใน 7 วัน
 • จากนั้นรอเงินกู้โอนเข้าบัญชีภายใน 24 ชั่วโมง 

 

สำหรับใครที่สนใจอยากจะสมัครสินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉินออมสินทั้ง 2 ตัวมากอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ออนไลน์ของธนาคารออมสินและอย่าลืมลงทะเบียนก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ช่องทางแหล่งเงินกู้ด่วนที่นี่!

รายได้ของผู้กู้
ไม่กำหนด (แต่ต้องเป็นเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.อยู่แล้ว)
ร้อยละ 4 ต่อปี
ร้อยละ
12-18 เดือน
ระยะเวลาการกู้
เงินด่วน ธกส สมัครเลยรับวงเงินเต็มๆ 5 หมื่นบาท
รายได้ของผู้กู้
มีรายได้ 15000 บาท
ร้อยละ 9.99-25 ต่อปี
ร้อยละ
สูงสุด 36 เดือน
ระยะเวลาการกู้
สมัครสินเชื่อไทยพาณิชย์ผ่านแอพ 10000 บาท