แหล่งกู้เงินเรียนกับเงินด่วนนักเรียน 2024 สมัครออนไลน์ได้อนุมัติแน่นอน 

 

น่าจะมีคำถามอยู่อย่างหนึ่งว่า นักเรียนนักศึกษาสามารถจะสมัครกู้เงินเรียน หรือขอสินเชื่อเพื่อการศึกษาได้ไหม ในกรณีที่นักศึกษาคนนั้นไม่มีเงินจ่ายค่าเทอม เชื่อว่าทุกๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษา สถาบันการเงิน ต่างก็พร้อมจะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในเรื่องของการศึกษาเพื่อให้มีเงินจ่ายค่าเทอมแน่นอน ซึ่งโดยปกติทั่วไปเงื่อนไขของการกู้เงิน คุณสมบัติที่นักศึกษาจะกู้ได้คือจะต้องมีอายุ 20ปีขึ้นไป จึงจะสามารถกู้เงินเรียนได้ ดังนั้นมาดูแหล่งสินเชื่อเพื่อการศึกษาที่นักศึกษาสามารถจะกู้ได้

แหล่งกู้เงินเรียนกับเงินด่วนนักเรียน 2024

 • กู้เงินเรียนกับสินเชื่อห้าให้มันนี่

เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ ที่สามารถจะสมัครออนไลน์เพื่อนำไปจ่ายค่าเทอมได้ หรือคุณคุณแม่ก็สามารถจะสมัครหากต้องการเงินด่วนสำหรับนักเรียน ซึ่งให้วงเงินกู้สูงถึง 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกแค่ 2.75% ต่อเดือน สำหรับการใช้งานจะเหมือนกับบัตรกดเงินสด เมื่อมีการจ่ายคืนจะกลับเข้าไปในบัญชีเพื่อไว้ใช้จ่ายเป็นเงินหมุนเวียนได้อีก

คุณสมบัติของผู้กู้เงินเรียนกับสินเชื่อห้าให้มันนี่

 • จะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 – 60 ปี
 • ต้องมีรายได้ 8,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน
 • สมัครได้โดยไม่ต้องใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • ผู้กู้เงินเรียนจะมีอาชีพอิสระ, พนักงานประจำ, เจ้าของกิจการ
 • กู้เงินเรียนกับสินเชื่อเพื่อการศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์

เป็นสินเชื่อเมื่อต้องการเงินด่วนสำหรับนักเรียน ซึ่งจะต้องสมัครออนไลน์ผ่าน SCB Easy App ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน โดยจะให้วงเงินกู้ตั้งแต่ 20,000 – 2,000,000 บาท ให้จริงตามเอกสารแสดงรายการค่าใช้จ่ายในการศึกษา โดยสามารถจะผ่อนชำระได้นานถึง 60 เดือน และมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก เมื่อผ่านการอนุมัติจะโอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณชย์

คุณสมบัติของผู้กู้เงินเรียนกับสินเชื่อเพื่อการศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์

 • จะต้องมีเอกสารแสดงรายการอย่างชัดเจน เช่นใบเสร็จจ่ายค่าเทอม
 • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
 • จะต้องใช้สลิปเงินเดือนล่าสุด
 • รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • ใบเสร็จการจ่ายค่าเทอมเพื่อใช้ประกอบการกู้เงินด่วนนักเรียน 2024
 • กู้เงินเรียนกับสินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศกับธนาคารกรุงไทย

เป็นการกู้เงินเรียนได้โดยสามารถจะยื่นได้ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ไปจนถึงระดับบัณฑิตศึกษา กู้ได้ตามจริงสูงสุดถึง 10 ปี ซึ่งจะให้กู้เรียนได้ตามค่าใช้จ่ายจริง โดยการคิดอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับหลักประกันที่ใช้ และจะแบ่งจ่ายเงินกู้ได้ตามจริงในแต่ละภาคการศึกษา

คุณสมบัติของผู้กู้เงินเรียนกับสินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศกับธนาคารกรุงไทย

 • จะต้องเป็น ผู้ปกครอง บิดา มารดา หรือนักเรียนนักศึกษาเองที่ต้องการเงินด่วนสำหรับนักเรียน
 • ต้องมีรายได้ประจำ มีเงินฝากประจำหรือเป็นเจ้าของกิจการ
 • ผู้กู้เงินจะต้องบรรลุนิติภาวะแล้ว และอายุผู้กู้เงินเรียนรวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี
 • ต้องมีรายได้ต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป และ 50,000 บาทขึ้นไปสำหรับเจ้าของธุรกิจ
 • จะต้องไม่มีประวัติเสียเรื่องการเงิน หรือไม่สามารถจะจัดการภาระหนี้ของตัวเองได้