ยืมเงิน, สินเชื่อ, สมัครบัตรเครดิต ต้องมีอายุงานเท่าไร 2567, 2024

 

ปกติการยืมเงิน หรือกู้เงิน จากสถาบันการเงินต่างๆ Non-Bank หรือจะเป็นหารยืมเงินผ่านแอพ บริษัทต่างๆประเภทสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ไม่ว่าจะต้องการยืมเงินเท่าไร 1,000 บาทขึ้นไป จนถึงหลักแสน เหล่านี้ ล้วนจะต้องมีเงื่อนไข คุณสมบัติของผู้ยืมเงิน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ลูกหนี้เมื่อได้เงินไปแล้ว จะสามารถชำระหนี้ได้ ไม่เสี่ยงต่อการเกิดหนี้เสีย

อายุงานเท่าไรจึงจะสมัครบัตรเครดิต ยืมเงินหรือขอสินเชื่อได้ 2567, 2024

อายุงาน 1 เดือนยืมเงินหรือขอสินเชื่อ หรือสมัครบัตรเครดิตที่ไหนได้บ้าง

ก็จะมีบ้างหากมีการสมัครบัตรเครดิต หรือมีการยืมเงินที่มีอายุงานในหน่วยงานปัจจุบันไม่ถึง 6 เดือน แต่ก็มีการอนุโลมให้สามารถจะรวมอายุงานกับสถานที่ทำงานเก่าได้ ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีอายุงาน 1 เดือน แต่ก็จะเป็นเพียงส่วนน้อยมากๆที่จะสามารถยื่นใบสมัครบัตรเครดิต โดยาในบางที่ก็จะให้รอให้อายุงานได้ตามเงื่อนไข จะดีกว่า เพื่อจะได้แน่ใจว่ามีโอกาสผ่านการอนุมัติได้ 100% 

หากเป็นการยืมเงินนอกระบบ เรื่องอายุงานคงไม่ใช่ปัญหา ไม่ว่าจะอายุงาน 1 เดือน หรือไม่สามารถระบุได้ ก็สามารถจะยืมเงินได้ เพียงมีเงื่อนไขเดียวคือจะต้องหาเงินมาจ่ายคืนให้ได้ตามสัญญา

อายุงาน 3 เดือนหรืออายุงาน 4 เดือนขึ้นไป สมัครบัตรเครดิตหรือยืมเงินที่ไหนได้บ้าง

โดยปกติสินเชื่อ หรือการสมัครบัตรเครดิต จากสถาบันการเงินต่างๆ ที่อยู่ในระบบที่ได้รับการรับรองจากธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลัง โดยส่วนมากถ้าเป็นบริษัทหรือสถาบันการเงินที่มีขนาดใหญ่ ก็จะเปิดโอกาสให้ผู้สมัครที่มีอายุงาน 3 เดือนขึ้นไปยื่นขอสมัครได้ แต่ก็จะให้เป็นไปตามเงื่อนไขอื่นๆในการยืมเงิน หรือขอสินเชื่อ ซึ่งก็จะนำเอาองค์ประกอบอื่นๆของผู้สมัครมาใช้พิจารณาอีกด้วย

อายุงาน 5 เดือนแต่อายุงานไม่ถึง 6 เดือน ยืมเงิน สมัครบัตรเครดิตที่ไหนได้บ้าง

ปกติการสมัครบัตรเครดิตของสถาบันการเงินต่างๆโดยส่วนใหญ่มีอายุงาน 4 เดือนขึ้นไปก็สามารถจะสมัครได้แล้ว เพียงแค่มีรายได้หรือเงินเดือนเฉลี่ยต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป และมีสลิปเงินเดือนที่มีความน่าเชื่อถือ หรือเงินเดือนผ่านธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตที่สมัครนั้นๆก็มีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณา เช่น

  • ธนาคารซิตี้แบงก์ ซิตี้ ซิมพลิซิตี้
  • ธนาคารทหารไทย TMB So Chill MasterCard
  • อิออน ธนสินทรัพย์  AEON M GEN VISA Card VISA

แต่กรณีมีการย้ายที่ทำงานใหม่ หรือเปลี่ยนหน่วยงาน ถ้าหากอายุงานน้อยกว่า 6 เดือน ก็จะยังไม่สามารถจะสมัครบัตรเครดิต หรือยืมเงินได้ เนื่องจาก อาจจะดูประวัติของการทำงานอีกด้วย หากมีการเปลี่ยนงานบ่อยๆ ก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่จะมีโอกาสไม่ได้รับการพิจารณาด้วย ซึ่งก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร หรือสถาบันการเงินนั้นๆอีกด้วย