แก้ปัญหาเป็นหนี้นอกระบบ 5 แสน เป็นหนี้นอกระบบใครช่วยได้ 2566, 2023 

 

เมื่อต้องหาเงิน 500000 ด่วน ต้องทำยังไง ในเมื่อบ้านก็ไม่มี รถก็ไม่มี แต่ต้องหาวิธีปลดหนี้นอกระบบกับการเป็นหนี้นอกระบบ 5 แสนบาท ยิ่งไม่รีบใช้หนี้ ดอกเบี้ยก็ยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ ในบทความนี้ก็จะลองมาหาวิธีช่วยกัน ซึ่งปัญหาทุกอย่างล้วนต้องมีวิธีแก้ทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นการโทรสายด่วนหนี้นอกระบบ หรือ โครงการปลดหนี้นอกระบบของรัฐบาล

เป็นหนี้นอกระบบ 5 แสนทางแก้เป็นหนี้นอกระบบเยอะทําไงดี 2566, 2023

เป็นหนี้นอกระบบ 5 แสนกับสินเชื่อปิดหนี้นอกระบบ 2566

เป็นหนี้นอกระบบใครช่วยได้ ปัญหาที่ลูกหนี้สร้างขึ้นมาก็ต้องพยายามจะหาทางแก้ด้วยตัวเองในลำดับแรก อาจะจมองหาธนาคาร หรือบริษัทที่มีสินเชื่อปิดหนี้นอกระบบ 2566 หรือรับซื้อหนี้นอกระบบ ซึ่งโดยปกติสินเชื่อประเภทนี้จะให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 100000 บาท สำหรับสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ของบริษัทที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการคลัง ในส่วนของธนาคารจะได้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ซึ่งก็เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ โดยเงื่อนไขที่จะสามารถกู้ได้ก็จะมีดังนี้

  • ผู้กู้จะต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย และมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • จะต้องเป็นพนักงานประจำ และผ่านการทำงานมาแล้วตั้งแต่ 6 เดือนขึ้น
  • จะต้องมีรายได้ หรือฐานเงินเดือนประจำ และมีเอกสารแสดงรายได้ที่สามารถจะตรวสอบได้
  • กรณีเจ้าของกิจการจะต้องเปิดดำเนินการมาแล้วมากกว่า 1 ปีขึ้นไป และจะต้องมีใบจดทะเบียนการค้ามาแล้ว 1 ปีขึ้นไป

เป็นหนี้นอกระบบ 5 แสนกับการเป็นหนี้เยอะมากทําไงดี

ก่อนอื่นที่ทุกคนจะต้องทำลำดับแรกคือการแก้ที่ตัวเองก่อน ต้องลดการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เช่น การซื้อของใช้ฟุ่มเฟื่อย การท่องเที่ยว เหล่านี้เป็นต้น และพยายามหารายได้เพิ่ม โดยการหางานพิเศษทำ ขายของออนไลน์หรือนำของใช้ส่วนตัวที่ไม่ได้ใช้ ไม่มีความจำเป็นจะต้องเก็บไว้ ออกมาขายก่อน และตั้งเป้าหมายในการใช้หนี้ โดยการจัดตารางการปลดหนี้ และจะต้องทำให้ได้ตามเป้าหมายด้วย

เป็นหนี้นอกระบบ 5 แสนกับสายด่วนหนี้นอกระบบ

สำหรับจำนวนหนี้ที่เยอะมาก จนไม่สามารถจะแก้ไขได้ ลูกหนี้ยังสามารถจะติดต่อไปที่สายด่วนหนี้นอกระบบ เพื่อหาบทสรุปของการแก้ไข และยังช่วยไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีก โดยการช่วยแก้ปัญหาจะครอบคลุมถึง 5 ด้านดังนี้

  • การจัดการเจ้าหนี้นอกระบบ โดยการไกล่เกลี่ย แนวทางร่วมกัน เพื่อให้หนี้นอกระบบ ให้เข้ามาอยู่ในระบบ
  • การไกล่เกลี่ย โดยใช้คนกลาง โดยให้มีแนวทางร่วมกัน และทางออกที่ดีที่สุด หรือร่วมกันออกแบบตารางการปลดหนี้ ในการคิดอัตราดอกเบี้ยอย่างเป็นธรรม
  • การจัดหา หรือแหล่งเงินในระบบ เพื่อช่วยรับซื้อหนี้นอกระบบ
  • เมื่อช่วยกันแก้ปัญหาหนี้นอกระบบแล้ว ยังช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเงินไปในทางที่ดีขึ้น
  • สามารถจะนำไปถอดบทเรียน และเป็นตัวอย่างสำหรับคนที่คิดจะเป็นหนี้นอกระบบ 5 แสน